ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2561 แด่พระสงฆ์วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม จำนวน 9 รูป ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในพิธีทำบุญ บัณฑิตวิทยาลัยจัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และปัจจัยไทยธรรมจำเป็น เพื่อสำหรับพระสงฆ์ได้ใช้ระหว่างการจำพรรษา และเพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีของไทย และเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว