ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

โครงการ “MUGR FUND RUN 2023 60th Year Anniversary” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “เดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ” ภายใต้ชื่อ “MUGR FUND RUN 2023 60th Year Anniversary” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างนิสัยการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป และเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้า “กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล”

งานเดิน-วิ่งในครั้งนี้ แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งมีการจัดการวิ่งแข่งขันสำหรับ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยผู้ชนะการแข่งขันรุ่น Overall ประเภทชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้แทนส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่