ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบเงินสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณณัฏฐพร พึ่งบ้านเกาะ ผู้จัดการสาขา ให้การสนับสนุนเงิน 5,000.-บาท แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับงาน MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary งานเดิน -วิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเข้า "กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่