ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล สำหรับงาน MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล โดยคุณขจรเดช นิยมศิริ รองผู้จัดการด้านเทคนิค และ คุณชูชาติ พร้อมกมล นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 9 ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม 600 ขวด แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับงาน MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary งานเดิน -วิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเข้า "กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่