ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยมโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยมโครงการ "ประกวดสวนมุมสวย ปี 8" บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ "ประกวดสวนมุมสวย ปี 8" พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการร่วมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเดิม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงเป็นพื้นที่สวยงามสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่