ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

งานเกษียณอายุงานบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุงานบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก พร้อมกล่าวขอบคุณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยผู้เกษียนอายุ ได้แก่ คุณสมหมาย ธนรักศักดิ์ คุณวรัญชญา จงสุกใส คุณวิภารัตน์ ชื่นชม คุณวราพร จงแจ่ม จากนั้นรับชมวิดีทัศน์ประมวลภาพของผู้เกษียณอายุงาน กล่าวความรู้สึก แบ่งปันเรื่องราวประทับใจ รับฟังบทเพลงเพราะ ๆ จากวงกระซิบแบนด์ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/gradmu_PR230928

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่