ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม MUGR OPEN HOUSE 2023 ภายใต้งาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566 “IGNITE THE FUTURE”

วันที่ 16-17 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรม MUGR OPEN HOUSE 2023 ภายใต้งาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566 “IGNITE THE FUTURE” ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การแนะนำการศึกษาต่อ และการเรียนสะสมหน่วยกิตในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C)ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่