ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Share & Learn : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 9001 : 2015”

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Share & Learn : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 9001 : 2015” ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง เป็นวิทยากรในการบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และทบทวนเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินการด้าน ISO ของบัณฑิตวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_PR230725

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่