ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานการประชุมหารือระหว่างผู้แทนจาก Pokhara University ประเทศเนปาล และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ประสานการจัดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างผู้แทนจาก School of Health and Allied Sciences, Pokhara University ประเทศเนปาล นำโดย Assoc. Prof. Umesh Prasad Gupta และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เกี่ยวกับการจัดทำ Double Degree ในระดับปริญญาเอก ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ School of Health and Allied Sciences, Pokhara University ประเทศเนปาล


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่