ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงเรนเจอร์ จาก บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงเรนเจอร์ แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับงาน MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary งานเดิน - วิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเข้า "กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นี้ โดยมีผู้แทนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่