ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่