ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 54 ปี

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 54 ปี ณ บริเวณห้องกันภัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ภาควิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ประทีป ฉัตรสุภางค์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ผศ. ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่