ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Newton Business School

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา เข้าพบ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณนันทนิจ อนะมาน ณ อาคารยาคูลท์ ชั้น 12 เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมวางแผนการเตรียมงานเปิดตัวหลักสูตรดังกล่าวร่วมกัน


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่