ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับ Kathmandu University ประเทศเนปาล

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยงานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ เข้าประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Biraj Man Karmacharya, Director of Public Health, Community Programs and Global Engagement, Kathmandu University ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือแนวทางการจัดงานฉลองครบรอบ 15 ปี ความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแผนจะจัดในปี 2567 นี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่