ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เดินสายประชาสัมพันธ์กิจกรรม MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน “MUGR FUND RUN 2023 60th Anniversary” งานเดิน -วิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนเข้า "กองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล"

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/MUGR-Fund-Run2023/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่