ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ CMB Foundation

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา จัดประชุมหารือร่วมกับ ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย Equity Initiative’s Program Director based in Bangkok และทีมงาน China Medical Board (CMB) Foundation ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางการปรับระบบการรับสมัครทุน CMB-Mahidol Postgraduate Scholarship Program สำหรับผู้สมัครสัญชาติเมียนมา สนับสนุนโดย CMB Foundation ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 นี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่