ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครบรอบ 52 ปี

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครบรอบ 52 ปี และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองที่สูญเสียชีวิต จากการวิจัย การทดสอบ การเรียนการสอน ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง โดยมี น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่