ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยผู้เกษียนอายุ ได้แก่ คุณสมหมาย ธนรักศักดิ์ คุณวรัญชญา จงสุกใส คุณวิภารัตน์ ชื่นชม คุณวราพร จงแจ่ม เข้าร่วมพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม นอกจากนี้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุฯ อีกด้วย


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/gradmu_PR230914

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่