ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

วันที่ 11 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการในหัวข้อ “MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care” จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University (NCKU), สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Technology and Innovation Management; Medical Device and Reinventing University” ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม

ขอบคุณภาพจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่