ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Mahidol Incubation Program: Innovation Day

วันที่ 9 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยลัย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับฟังการนำเสนอของทีม start-up ในงาน Mahidol Incubation Program: Innovation Day จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องกันภัยและห้องศิริราชรักษ์มหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่