ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 8 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา เข้าพบ คุณธนัท ธนาบริบูรณ์ ประธานบริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคุณฐิติมา ทวีศรี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกัน อาทิ การจัดทำ MOU การสนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านธุรกิจ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากนั้นเข้าชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ธนกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ธนัทกร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท รักษ์นคร จำกัด

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/gradmu_PR230908

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่