ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันกตัญญูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปี 2566 ครบรอบ 26 ปี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันกตัญญูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปี 2566 ครบรอบ 26 ปี ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ-สามเณร โดยมี อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นผู้รับมอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่