ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of California, Davis สหรัฐอเมริกา

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of California, Davis สหรัฐอเมริกา นำโดย Professor Dr. Bradley H. Pollock, Chairman, Department of Public Health Sciences, Assistant Professor Kristen Aiemjoy, and Samuel Schildhauer โดยมีการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากร (Mobility)

รูปภาพเพิ่มเติม:https://bit.ly/gradmu_PR230808_3

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่