ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระหว่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม MC232 ชั้น 3 มุม B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสี่) ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ ขอบคุณรูปภาพจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่