ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีชําระอัญมณีพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีชําระอัญมณีพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ แล้วเสร็จ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปภาพเพิ่มเติม:https://bit.ly/gradmu_PR230731

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่