ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียครบรอบ 49 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และร่วมมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการดูแลรักษาเรือนไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่