ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 ณ ห้องบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้รับมอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่