ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนโครงการ Staff Mobility จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Yishar Kriswandono, Graduate Program Administrator ผู้แทนโครงการ Staff Mobility จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการด้านบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งสองสถาบันร่วมกัน ทั้งนี้ หน่วยงานภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยที่ร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย

  1. งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ
  2. งานกิจการนักศึกษา
  3. งานบริการการศึกษา
  4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

รูปภาพเพิ่มเติม:https://bit.ly/gradmu_PR230629_ITS

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่