ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมหารือกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มการอบรมและการพัฒนานักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่