ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับสถาบันการศึกษานานาชาติ Institute of International Education (IIE)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ภาษา ให้การต้อนรับ Dr. Francis Chan TOEFL ITP Specialist for Southeast Asia และ คุณสินชัย เล็กวานิชกุล จากสถาบันการศึกษานานาชาติ Institute of International Education (IIE) และร่วมหารือแนวทางความร่วม

ภาพเพิ่มเติม: https://bit.ly/gradmu_meeting-IIE

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่