ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

พิธีรับมอบงานและต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ชุดใหม่)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีรับมอบงานและต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ชุดใหม่) โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมบริหารชุดใหม่ สรุปการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และร่วมลงนามมอบงาน จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ชุดเดิม) โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทีมผู้บริหาร อดีตทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกล่างแสดงความขอบคุณ มอบของที่ระลึก และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่