ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ร้านอาหารฮั่วเซ่งฮง ศาลายา

ขอบคุณภาพจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่