ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Mahidol University Alumni Association Indonesia ร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งคณบดีและผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจดหมายแสดงความยินดีจาก Muhammad Zamal Nasution, Ph.D., President of Mahidol University Alumni Association Indonesia เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งคณบดีและผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Alumni Association Indonesia จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มศิษย์เก่าชาวอินโดนีเซีย ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าชาวอินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์อันดี และยกระดับมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่