ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Faculty of Graduate Studies welcomed delegations from Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

On 8 March 2023, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University (FGS), led by Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations welcomed delegates from Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Indonesia at the meeting room 408, 4th floor of the Faculty of Graduate Studies Building. The delegates from UNY were led by Prof. Dr. Margana, M.Hum. M.A. (Vice Rector for Research Cooperation and Information System), Dr. Darmono, M.T. (Vice Dean for Research, Cooperation, Information System, and Entrepreneurship of Faculty of Engineering), Muslikhin, Ph.D. (Executive Staff for Research/Faculty of Engineering), and Astin Nuffika Rois, S.S. FGS and UNY arranged the meeting to discuss the opportunity for further collaboration between the two universities.


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่