ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University meets with CMB Foundation

On 16 February 2023, Faculty of Graduate Studies (FGS), Mahidol University, led by Professor Dr. Patcharee Letrit, M.D. (Dean of FGS), visited the CMB Foundation at UBC II Tower and met with Dr. Piya Hanvoravongchai, the Equity Initiative’s Program Director based in Bangkok. The purpose of this visit was to interview shortlisted candidates for "CMB-Mahidol Postgraduate Scholarship Program for Myanmar Nationalities", as well as to discuss future collaboration opportunities.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่