ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Faculty of Graduate Studies officially visited Nepal

On 7 - 12 January 2023, Prof. Dr. Patcharee Lertrit, M.D., Dean of the Faculty of Graduate Studies (FGS), together with the administrative members; Asst. Prof. Dr. Somchai Trakarnrung (Deputy Dean for Educational Management), and Dr. Aung Win Tun (Deputy Dean for International Relations), officially visited 3 organizations in Nepal:

  1. Pokhara University
  2. Dhulikhel Hospital
  3. Kathmandu University
On this occasion, the delegations of FGS have been invited as guest speakers for the talk about “Study Options at Mahidol University” at Pokhara University. In addition, alumni meetings with groups of Nepali postgraduate alumni were also arranged during this visit.


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่