ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Faculty of Graduate Studies welcomed delegations from Universitas Airlangga, Indonesia

On 7 December 2022, Prof. Dr. Patcharee Lertrit, M.D., Dean along with Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, Faculty of Graduate Studies (FGS) welcomed delegates from the Postgraduate School of Universitas Airlangga (UNAIR), Indonesia at the meeting room 406, 4th floor of the Faculty of Graduate Studies Building. The delegates from UNAIR were led by Prof. Badri Munir Sukoco, Ph.D. (Director), including Assoc. Prof. Dr. Suparto Wijoyo (Vice Director), and Zamal Nasution, Ph.D. (Thai Culture Study Center). FGS and UNAIR arranged the meeting to discuss the opportunity for further collaboration between the two universities.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่