ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

The Administrative Team of Faculty of Graduate Studies visited the Kingdom of Cambodia

On 3 - 5 November 2022, Prof. Dr. Patcharee Lertrit, M.D., Dean of the Faculty of Graduate Studies, together with the administrative members; Asst. Prof. Dr. Somchai Trakarnrung, (Deputy Dean for Educational Management), Assoc. Prof. Dr. Bunyarit Panyapinyopol (Deputy Dean for Administration and Special Missions), and Dr. Aung Win Tun (Deputy Dean for International Relations), officially visited 5 organizations in the Kingdom of Cambodia:

  1. Hanuman Beverages Co., Ltd.
  2. Aruna Co., Ltd.
  3. All Dreams Cambodia Co., Ltd.
  4. All Dreams Cambodia Co., Ltd.
  5. Don Bosco Vocational Training Center

The purpose of this visit was to discuss opportunities for future academic collaboration and setting up internships. In addition, the alumni meetings with groups of Cambodian postgraduate alumni were also arranged during this visit.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่