ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 26 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตรจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีและและคณะผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 26 ปี ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิภาวดีรังสิต ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษาด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่