ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

The Administrative Team of Faculty of Graduate Studies visited the Republic of Indonesia

On 18-23 September 2022, Prof. Dr. Patcharee Lertrit, M.D., Dean of the Faculty of Graduate Studies, together with the administrative members; Asst. Prof. Dr. Somchai Trakarnrung, (Deputy Dean for Educational Management), Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen, M.D. (Deputy Dean for Digital Education), and Dr. Aung Win Tun (Deputy Dean for International Relations), visited 5 organizations in the Republic of Indonesia:

  1. National Population and Family Planning Board (BKKBN), Jakarta
  2. Universitas Politeknik of LPP., Yogyakarta
  3. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  4. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
  5. Hasanuddin University, Makassar
The purpose of this visit was to discuss opportunities for future academic collaboration and setting up internships. In addition, the alumni meetings with groups of Indonesian postgraduate alumni were also arranged during this visit in Jakarta, Yogyakarta, and Makassar.

 

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่