ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Faculty of Graduate Studies visited the Embassy of The Republic of Indonesia In Bangkok

On 15 September 2022, the Faculty of Graduate Studies (FGS) led by Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, visited the Embassy of The Republic of Indonesia In Bangkok. The representatives from FGS were warmly welcomed by Mr. Achmad Wicaksono, Education and Cultural Attach?. The purpose of this visit was to discuss the opportunities for further academic collaboration between FGS and the organizations in the public and private sector in Indonesia, as well as the opportunities for setting up student internships, lectures, and academic events together.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่