ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

The Administrative Team of the Faculty of Graduate Studies visited Ireland

On 1-5 September 2022, Prof. Dr. Patcharee Lertrit, M.D., Dean of the Faculty of Graduate Studies, together with the administrative members; Asst. Prof. Dr. Somchai Trakarnrung, (Deputy Dean for Educational Management), Assoc. Prof. Dr. Bunyarit Panyapinyopol (Deputy Dean for Administration and Special Missions), Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen, M.D. (Deputy Dean for Digital Education), and Dr. Aung Win Tun (Deputy Dean for International Relations), officially visited 5 organizations in the Republic of Ireland:

  1. Dublin City University (DCU)
  2. University College of Dublin (UCD)
  3. Trinity College Dublin, University of Dublin (TCD)
  4. The Intern Group
  5. Learn International
The aim of this visit was to understand how the institutions set up internships in postgraduate programs, Microcredentials & digital learning, including job-ready skill training & soft skills training.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่