ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบวันกตัญญูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 ปี

วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เนื่องในวันครบรอบวันกตัญญูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 ปี ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล ชั้น 3 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร วิทยาลัยศาสนศึกษาด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่