ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่