ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

งานเปิดตัววิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชวิทย์ (Thailand Academy of Sciences : TAS)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานเปิดตัว “วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชวิทย์ (Thailand Academy of Sciences : TAS)” ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถานำ นอกจากนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมการเสวนาเรื่อง "ธัชวิทย์" ก้าวสำคัญของการเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ และศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่