ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, participated in the Info Session organized by Office of International Affairs, Vocational College Universitas Gadjah Mada, Indonesia

On 21 January 2022, the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, participated in the “Info Session: Opportunity to pursue Master's and Doctoral Degree at Mahidol University, Thailand” organized by the Office of International Affairs, Vocational College Universitas Gadjah Mada, Indonesia, via Zoom Application. In this regard, Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, Faculty of Graduate Studies, kindly presented the information about postgraduate study at Mahidol University, Active Recruitment project and also warmly responded to inquiries from Indonesian participants who are interested in studying at Mahidol University.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่