ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Collaboration meeting between Faculty of Graduate Studies, Mahidol University and National Korea Maritime and Ocean University, South Korea

On November 23, 2021, the Faculty of Graduate Studies at Mahidol University, led by Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, participated in a Zoom meeting with Professor Young Sam KOH, a representative from National Korea Maritime and Ocean University, along with Dr. Chang Yong SON from the United Nations ESCAP's ICT and Disaster Risk Reduction Division, and Miss Yeijin KIM from the UNOSSC's Regional Office for Asia and Pacific. The purpose of this meeting was to share information and discuss about potential areas of collaboration between Faculty of Graduate Studies, Mahidol University and National Korea Maritime and Ocean University.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่