ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

Collaboration meeting between Faculty of Graduate Studies, Mahidol University and Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Malaysia

On 22 November 2021, the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, led by Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, participated in the meeting with the representatives from Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Malaysia - Norashidah Bt. Md. Din, Prof. Dato’ Ir. Dr., Dean of the College of Graduate Studies, including Nor’ashikin Bte. Ali, Assoc. Prof. Ts. Dr., Deputy Dean (Academic, Quality & Student Affairs), Noor Awanis Muslim, Dr., Raja Hanisah Bte. Raja Raimi, Mrs., and Marziana Bte. Hj. Mohamad, Miss, via Microsoft Teams. The purpose of this meeting was to share information and discuss about the potential area of collaboration between the two institutions.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่