ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Webinar ในหัวข้อ "Conflict Management and Organizational Communication" ผ่านระบบ Zoom Meeting App

เมื่อวันที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Webinar ในหัวข้ออบรม Conflict Management and Organizational Communication ผ่านระบบ Zoom Meeting App โดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Mark Stephan Felix อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรม โดยเนื้อหาอบรม มีดังนี้ 1. The interplay of conflict, the organization, power and politics 2. Conflict management 3. Self management in conflict using organizational communication skills การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกว่า 40 ท่าน

ติดตามข้อมูลข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ

Image Description

Facebook

Image Description

Twitter

Image Description

Line

Image Description

Instagram

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่