ศิษย์เก่า ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานแถลงข่าว Global Entrepreneurship Week Thailand 2020

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานเเถลงข่าวเปิดงาน Global Entrepreneurship Week Thailand ณ Icon Luxe Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้า Icon Siam ที่จัดขึ้นโดย GEN Thailand นำโดยคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ประธาน GEN Thailand และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับคุณณัฏฐ์นวัต จิวัฒน์ธนากุล รองประธานหอการค้าไทยอิสราเอล คุณโอฬาร วีระนนท์ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด และ ดร.ศรัญญา เสนสุภา นายกสมาคมการค้าธุรกิจเริ่มต้นนวัตกรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาผู้ประกอบการไทยที่เชื่อมั่นว่าศักยภาพสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และนำองค์ความรู้ในการพัฒนานักประกอบการผ่าน Global network โดยเรียนรู้จากโลกกว้างสู้การปรับใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการชาวไทยปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่